POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Jesteśmy zobowiązani chronić Twoją prywatność podczas korzystania z witryny internetowej Eutelsat. Poniższe informacje wyjaśniają, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby Twojej firmy, równocześnie chroniąc Twoje prawa osoby fizycznej.

  Dane osobowe

  Eutelsat nie będzie gromadzić Twoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu itp., chyba że zdecydujesz się na ich przekazanie, na przykład, w celu subskrypcji biuletynu lub kontaktu z nami.

  Jeśli podasz nam jakiekolwiek dane osobowe, zostaną one wykorzystane przez Eutelsat w celu rozpatrzenia Twojego wniosku oraz, o ile nie wyrazisz sprzeciwu, w celu przesłania Ci informacji handlowych na temat najnowszych wiadomości, badań rynku, pomysłów oraz wydarzeń dotyczących Eutelsat S.A. i podmiotów zależnych spółki.

  Eutelsat przetwarza dane osobowe w uzasadnionym interesie biznesowym, w celu przesyłania odpowiednich informacji handlowych. Bez Twoich danych nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępu do tego typu informacji.

  Przetworzone dane udostępniane są zespołom marketingowym i informatycznym Eutelsat S.A., działom marketingu naszych podmiotów zależnych we Włoszech, Polsce, Chinach, Meksyku, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Jordanii, odpowiednio w celu nawiązania kontaktów w tych krajach, oraz naszemu usługodawcy, Salesforce Pardot, który przechowuje te dane w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ nie wszystkie z tych krajów zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, przekaz danych regulowany jest przez standardowe klauzule umowne, przyjęte przez Komisję Europejską. Jeśli chcesz otrzymać egzemplarz tych klauzul, prześlij wiadomość na adres: dpo_privacy@eutelsat.com.

  Przechowywanie danych

  Dane przechowywane są przez okres trzech lat od daty ich zarejestrowania lub ostatniego kontaktu z nami.

  Jeśli w dowolnym momencie zechcesz abyśmy zaprzestali wykorzystywania Twoich danych osobowych, prześlij wiadomość na adres: dpo_privacy@eutelsat.com.

  Twoje prawa

  Masz prawo dostępu, modyfikowania, lub usuwania swoich danych, wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub ograniczania go. Możesz także złożyć u nas dyspozycję dotyczącą tego, co ma się stać z Twoimi danymi osobowymi po Twojej śmierci. Więcej informacji na temat dostępu do swoich praw znajdziesz poniżej:

  Prawo do dostępu: możesz zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych, przetwarzanych przez Eutelsat S.A.;

  Prawo do modyfikacji: jeśli sądzisz, że Twoje dane osobowe są nieścisłe lub niekompletne, możesz żąda
   ich poprawy lub modyfikacji;

  Prawo do usunięcia: możesz wystąpić z prośbą o usunięcie Twoich danych pod pewnymi warunkami, na przykład, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne;

  Prawo do sprzeciwu: możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn odnoszących się do konkretnej sytuacji;

  Prawo do ograniczenia: możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Jeśli kwestionujesz ścisłość swoich danych osobowych;
  2. Jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu takich danych;
  3. Jeśli uważasz, że Eutelsat S.A. nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale dane te są nam w dalszym ciągu potrzebne w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; lub
  4. Jeśli sprzeciwiłeś(-aś) się przetwarzaniu tych danych;

  Instrukcje na wypadek śmierci: masz prawo przekazania nam instrukcji dotyczących postępowania z Twoimi danymi osobowymi: ich zachowania, usunięcia i przekazania po Twojej śmierci.

  Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, prześlij nam wiadomość z załączoną kopią dowodu tożsamości na następujący adres: dpo_privacy@eutelsat.com.

  Możesz także złożyć skargę do francuskiego organu ochrony danych (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés — CNIL), pod adresem www.cnil.fr.

  Zmiany w niniejszej polityce prywatności

  Niniejsza strona została zaktualizowana 10.08.2021 r. Zachęcamy do regularnych odwiedzin, aby mieć pewność, że korzystasz z najnowszej wersji naszej polityki prywatności.