ELASTYCZNE, SKALOWALNE, NIEOGRANICZONE

Satelity to niezbędna część ekosystemu łączności, gwarantująca niezawodną i szybką łączność wysokiej pojemności nawet najbardziej oddalonym społecznościom.

Łącząc odległe sieci ze szkieletem sieci internetowej i infrastrukturą komórkową, są często jedyną technologią umożliwiającą łączność o 99 procentowej niezawodności.

Satelity pomagają operatorom sieci naziemnych sprostać coraz to większym oczekiwaniom w zakresie pasma. Stanowią uzupełnienie dla istniejących już sieci, zapewniając bezpieczne usługi dosyłowe.

Chcąc zapewnić bezszwową łączność, Eutelsat prowadzi bliską współpracę z dostawcami usług i operatorami sieci stacjonarnych i mobilnych. Pełen zakres świadczonych przez nas usług szerokopasmowych i transmisji danych obejmuje łączenie sieci korporacyjnych z całego świata, dosył dla sieci mobilnych, a a także łączność sieci IoT i M2M.

SIECI KORPORACYJNE

Wysokiej klasy łączność w sektorze biznesowym

Rozwiązania oparte o system VSAT zapewniają łączność telekomunikacyjną i szerokopasmową przedsiębiorstwom małym i dużym w sektorach: naftowym i gazowym, rządowym, bankowym, hotelarskim, a także w kształceniu na odległość, telemedycynie, punktach sprzedaży, sytuacjach kryzysowych, zdalnym nadzorze i innych.

Dla organizacji, które wymagają połączenia miejsc nieobjętych infrastrukturą naziemną, sieci VSAT mogą być obsługiwane przez klienta w dowolnie wybranej technologii, wszędzie tam, gdzie dociera zasięg satelitarny - zarówno jako zastępstwo, jak i uzupełnienie sieci naziemnych.

Te wydajne, wysoce niezawodne sieci typu punkt-wielopunkt (PMP) charakteryzują się szerokim zasięgiem i nieskomplikowaną instalacją. Oferują użytkownikom natychmiastowy dostęp, ciągłą transmisję wysokiej jakości, a także możliwość rozszerzenia niskim kosztem, by sprostać oczekiwaniom sektora biznesowego.

Niezależnie od tego, czy chcesz połączyć odległe tereny ze szkieletową siecią internetową, połączyć ze sobą sieci lokalne lub wirtualne sieci prywatne, prowadzisz wideokonferencję, czy korzystasz z usług głosowych bądź transmisji danych, nasze rozwiązania sprawdzą się idealnie w sektorach rządowym i przemysłowym, a także u dostawców usług internetowych i satelitarnych, w sieciach typu punkt-wielopunkt w łączności długodystansowej.

ROZWIĄZANIE

Sieci prywatne z IP Easy

Połącz odległe tereny ze szkieletową siecią internetową, sieci lokalne, wirtualne sieci prywatne; korzystaj z usług wideokonferencji, transmisji danych i transmisji głosowych

 • Dedykowana łączność satelitarna i gwarantowane pasmo
 • Zarządzane w pełni przez Eutelsat usługi oraz rozwiązania VNO
 • Elastyczna, wydajna architektura; skalowalny, modułowy projekt
 • Jednakowa jakość usług oraz koszty implementacji i infrastruktury we wszystkich lokalizacjach
 • Idealne dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw oraz dostawców usług satelitarnych i internetowych

 

CASE STUDY

SIECI INTERNETOWE

Rozwiązania pakietowe dla konsumentów, biur przydomowych i małych przedsiębiorstw z IP Easy
 • Bezszwowa łączność w Afryce, obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie
 • Gotowe rozwiązanie dla małych i średnich firm
 • Natychmiastowa aktywacja klienta z prędkością pobierania do 10 Mb/s i dzielonym pasmem
 • Prosta instalacja, rozwiązanie kompaktowe i przystępne
CASE STUDY

DOSYŁ I TRUNKING

Łączność w nawet najbardziej odizolowanych lokalizacjach

Operatorzy usług telekomunikacyjnych, dostawcy usług internetowych, oraz przedsiębiorcy cieszą się dostępem do Internetu dzięki technologii satelitarnej, co umożliwia im świadczenie usług szerokopasmowych odbiorcom zlokalizowanym poza zasięgiem sieci naziemnych.

Ponieważ wymagania w zakresie łączności drastycznie rosną, a wymagania wobec dosyłu komórkowego są także coraz większe, na operatorach sieci wywierana jest coraz większa presja związana z zapewnieniem łączności dosyłowej dla sieci GSM.

Rozwiązania Eutelsat w zakresie dosyłu i trunkingu umożliwiają odległym społecznościom dostęp do szkieletowych sieci IP lub globalnych transmisji głosowych z jednolitym, wydajnym cenowo, elastycznym, szybko wdrażanym interfejsem.

Zapewniając pełne pokrycie regionalne, satelity Eutelsat mogą być rozszerzeniem dla infrastruktury naziemnej, niezwłocznie i niezawodnie służąc rozproszonym punktom przyłączeniowym, przy niskich kosztach krańcowych.

ROZWIĄZANIE

Dosył w sieciach GSM na obszarach wiejskich

Uniwersalne pokrycie satelitarne umożliwia operatorom sieci rozszerzanie obszaru ich usług, bez znaczenia na dostępność i jakość infrastruktury naziemnej.

 • Rozszerzenie sieci 2G/3G/4G na obszary wiejskie poprzez technologię satelitarną zapewnia łączność dla społeczności poza zasięgiem sieci mobilnych
 • W pełni zintegrowane rozwiązania Eutelsat w zakresie dosyłu GSM, we współpracy z integratorem infrastruktury GSM i operatorami regionalnych teleportów, umożliwiają operatorom sieci mobilnych koncentrację na zarządzaniu własnymi sieciami, podczas gdy Eutelsat i partnerzy zarządzają siecią dosyłową na obszarach wiejskich
 • Gotowe rozwiązania Eutelsat dla całego łańcucha komunikacyjnego, od łącza satelitarnego i zarządzania siecią, po wdrażanie i utrzymanie zdalnych mikro obiektów
Rural GSM Network Backhaul (PDF, 11 MB)
CASE STUDY

IOT & M2M

Łatwa, bezpieczna, wydajna cenowo łączność IoT

Zapotrzebowanie na Inteligentne urządzenia połączone znacząco wzrasta. Są one wymagane do zbierania lub wymiany niewielkich ilości danych za pomocą urządzeń zdalnych. Mamy tu do czynienia z różnymi zastosowaniami, od tradycyjnego przemysłowego M2M (Machine to Machine), jak zdalny monitoring rurociągów naftowych i gazowych, czy maszyn rolniczych, po nowy IoT (Internet of Things), przykładem którego jest monitoring oświetlenia publicznego w inteligentnych miastach.

Niezależnie od tego, czy dane gromadzone są lokalnie, za pomocą technologii bezprzewodowych lub kablowych, przez lokalne bramki, czy mechanizmy typu store and forward, informacja z urządzeń zdalnych podlega dosyłowi do centrum transmisji, prywatnej lub publicznej chmury itp. w celu centralizacji. Operatorzy sieci potrzebują wiarygodnego rozwiązania, by połączyć te rozproszone obiekty oraz przeprowadzić dosył najważniejszych danych szybko i wydajnie cenowo.

Eutelsat stworzył Smart IoT Service, innowacyjnie zarządzaną usługę łączności, dedykowaną łączności IoT. Wykorzystując technologię satelitarną, usługa ta jest idealna dla programów połączonych, które prowadzą wymianę danych ze zdalnymi obiektami bądź infrastrukturami.

NEWS
CASE STUDY