overview
KONTAKT

BEZPIECZNE, SZYBKIE WDRAŻANIE I ELASTYCZNOŚĆ

Bezpieczne, krajowe i międzynarodowe sieci sektora publicznego, zarządzanie pomocą humanitarną w następstwie klęsk żywiołowych, operacje specjalne, czy mające na celu budowanie narodu - w każdym przypadku niezbędna jest łatwa we wdrażaniu, niezawodna, bezpieczna, elastyczna i przystępna łączność.

Satelitarna sieć globalna Eutelsat, wspierana przez rozbudowaną infrastrukturę naziemną i zespół specjalistów, dedykowany globalnemu sektorowi usług administracji publicznej (Eutelsat Global Government Services), odgrywają istotną rolę.

Jako pionier w branży kosmicznej od ponad 40 lat, z 37 satelitami o globalnym pokryciu i solidnym programem inwestycyjnym na przyszłość, stoimy w samym sercu cyfrowego ekosystemu satelitarnego całego świata.

Nasze wieloletnie doświadczenie w usługach dla sektora publicznego rozszerzyło zakres, od współpracy z pośrednikami zapewniającymi usługi departamentom rządu amerykańskiego, po rozwiązania dla dostawców usług sektora administracji publicznej oraz misji humanitarnych i dostawców globalnej łączności w dobie kryzysu.

Niezależnie czy stawiasz czoła wyzwaniom związanym ze zdalną łącznością, bezpieczeństwem, pewnością, odpornością, czy sprawnością, przygotujemy rozwiązanie skrojone do Twoich potrzeb.

NEWS
VIDEO

PEWNY DOSTĘP DO USŁUG INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

Spełniamy Twoje potrzeby, od pojemności tymczasowej po pełne rozwiązania satelitarne

Solidne doświadczenie Eutelsat w zakresie innowacji, włączając pozycję pierwszego w Europie operatora satelitarnego, wprowadzającego na rynek satelitę HTS w pasmie Ka, a także pierwszego, komercyjnego operatora satelitarnego z programowalnym ładunkiem, pomogło zoptymalizować działania klientów.

Jesteśmy zaufanym partnerem wielu programów satelitarnych oraz hostem ładunków, przykładem czego mogą być: Raytheon Federalnej Administracji Lotnictwa Stanów Zjednoczonych (FAA) na satelicie EUTELSAT 117 West B i ładunek EDRS (Europejski System Transmisji Danych) Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) na satelicie EUTELSAT 9B. Kiedy afgańskie Ministerstwo Komunikacji i Informatyzacji potrzebowało zwiększenia dostępu do infrastruktury satelitarnej dla usług cyfrowych, odpowiedzieliśmy satelitą o ogólnokrajowym zasięgu. Przemianowany na AFGHANSAT 1, satelita zapewnia usługi szerokopasmowe i teleinformatyczne (ICT), zwłaszcza na obszarach nieobsługiwanych dotychczas wystarczająco lub w ogóle.

Skalowalne rozwiązania umożliwiają nam spełnianie wszystkich wymagań rynku, od czasowej pojemności dzierżawionej na życzenie, po uzupełnianie dotychczasowego pokrycia, usługi końcowe, ładunki i kompletne rozwiązania satelitarne.