WSPARCIE TECHNICZNE

Współpraca z nami to sukces dla Twoich działań

 

Pokaźna sieć 70 teleportów rozlokowanych po całym świecie, umożliwia dostęp do naszych satelitów z niemal każdej pozycji geograficznej, a w konsekwencji, łączność z Twoimi odbiorcami.

Wszystkie transmisje poprzez satelity Eutelsat podlegają pewnym standardom i parametrom, gwarantującym wysoką jakość odbioru i bezpieczeństwo całego systemu. Bezustannie monitorujemy i kontrolujemy całą flotę naszych satelitów, by zapewnić najlepszą jakość transmisji Twoich usług. Współpracujemy również z grupami branżowymi i wiodącymi operatorami satelitarnymi, celem znalezienia rozwiązań eliminujących zakłócenia powodowane przez interferencje.

WIĘCEJ

STACJE NAZIEMNE

Dostęp do segmentu kosmicznego Eutelsat

 

Użytkownicy odpowiedzialni są za kompatybilność stacji naziemnych z ich sieciami. Muszą one spełniać kryteria Eutelsat w zakresie minimalizacji interferencji między stacjami naziemnymi, a satelitami Eutelsat, zapewniającymi pojemność segmentu kosmicznego.

Niosąc wsparcie dla potencjalnych użytkowników, zapewniamy dokumenty wyszczególniające parametry techniczne, niezbędne do uzyskania aprobaty Eutelsat w kwestii dostępu do segmentu kosmicznego i zakwalifikowania jako „standardowa” stacja naziemna.

WIĘCEJ